A Certain Magical Index

A Certain Magical Index HD
00:25:26
HD

Atsushi Abe (Touma Kamijou), Yuka Iguchi (Index), Rina Satou (Mikoto Misaka), Nobuhiko Okamoto (Accelerator), Satomi Arai (Kuroko Shirai), Anri Katsu (Motoharu Tsuchimikado), 日野聪 (Shiage Hamazura), Kimiko Koyama (Komoe Tsukuyomi), Yoshihisa Kawahara (Aogami Piasu), Aki Toyosaki (Kazari Uiharu), Misato Fukuen (Maika Tsuchimikado), Yuko Kaida (Aiho Yomikawa), Ayumi Fujimura (Seiri Fukiyose), Houchuu Ootsuka (Terra of the Left), Masaya Matsukaze (Teitoku Kakine), Mika Doi (Monaka Oyafune), Yumi Hara (Suama Oyafune)

Title:A Certain Magical Index
First Air Date:2008-10-04
Last Air Date:2019-03-15
Number of Seasons:3
Number of Episodes:72
Genres:Action & Adventure, Animation, Sci-Fi & Fantasy, Drama, Comedy
Casts:Atsushi Abe (Touma Kamijou), Yuka Iguchi (Index), Rina Satou (Mikoto Misaka), Nobuhiko Okamoto (Accelerator), Satomi Arai (Kuroko Shirai), Anri Katsu (Motoharu Tsuchimikado), 日野聪 (Shiage Hamazura), Kimiko Koyama (Komoe Tsukuyomi), Yoshihisa Kawahara (Aogami Piasu), Aki Toyosaki (Kazari Uiharu), Misato Fukuen (Maika Tsuchimikado), Yuko Kaida (Aiho Yomikawa), Ayumi Fujimura (Seiri Fukiyose), Houchuu Ootsuka (Terra of the Left), Masaya Matsukaze (Teitoku Kakine), Mika Doi (Monaka Oyafune), Yumi Hara (Suama Oyafune)
Plot Keywords:fantasy, magic, supernatural, school, wizard, anime