A Certain Magical Index

A Certain Magical Index HD
00:25:26
HD

Anri Katsu (Motoharu Tsuchimikado), Nobuhiko Okamoto (Accelerator), Atsushi Abe (Touma Kamijou), Satomi Arai (Kuroko Shirai), Yuka Iguchi (Index), Rina Satou (Mikoto Misaka), Kimiko Koyama (Komoe Tsukuyomi), Yoshihisa Kawahara (Aogami Piasu), Satoshi Hino (Shiage Hamazura), Aki Toyosaki (Kazari Uiharu), Misato Fukuen (Maika Tsuchimikado), Yuko Kaida (Aiho Yomikawa), Ayumi Fujimura (Seiri Fukiyose), Houchuu Ootsuka (Terra of the Left), Masaya Matsukaze (Teitoku Kakine), Mika Doi (Monaka Oyafune), Yumi Hara (Suama Oyafune)

Title:A Certain Magical Index
First Air Date:2008-10-04
Last Air Date:2019-04-05
Number of Seasons:3
Number of Episodes:74
Genres:Action & Adventure, Animation, Sci-Fi & Fantasy, Drama, Comedy
Casts:Anri Katsu (Motoharu Tsuchimikado), Nobuhiko Okamoto (Accelerator), Atsushi Abe (Touma Kamijou), Satomi Arai (Kuroko Shirai), Yuka Iguchi (Index), Rina Satou (Mikoto Misaka), Kimiko Koyama (Komoe Tsukuyomi), Yoshihisa Kawahara (Aogami Piasu), Satoshi Hino (Shiage Hamazura), Aki Toyosaki (Kazari Uiharu), Misato Fukuen (Maika Tsuchimikado), Yuko Kaida (Aiho Yomikawa), Ayumi Fujimura (Seiri Fukiyose), Houchuu Ootsuka (Terra of the Left), Masaya Matsukaze (Teitoku Kakine), Mika Doi (Monaka Oyafune), Yumi Hara (Suama Oyafune)
Plot Keywords:fantasy, magic, supernatural, school, wizard, anime